Lluvia caida.

0
45

lluvia

Ayer. 8 milímetros

Mes. 27 milímetros

Año. 538 milímetros

77 milímetros menos del promedio anual (14, 3% menos).

Comentarios de Facebook